loader image

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „RWS CETUS” 

WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego RWS CETUS, działającego pod adresem sklep.rwscetus.com jest firma RWS CETUS Rafał Safader z siedzibą w Słupsku przy ul. Jaracza 25A, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 8421003922.
 2. Klient ze Sprzedającym może kontaktować się korespondencyjnie pod adresem RWS CETUS ul. Jaracza 25A, 76-200 Słupsk, mailowo pod adresem poczty elektronicznej sklep@rwscetus.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: (59) 841 01 67, (59) 841 01 56.
 3. Zamówienia na artykuły można składać za pośrednictwem strony Internetowej  znajdującej się pod adresem sklep.rwscetus.com
 4. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.
 5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu Internetowego RWS CETUS. Podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 7. Ceny w Sklepie Internetowym RWS CETUS wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). W przypadku zakupu towaru na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienie zostanie anulowane.
 8. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 9. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu: (imienny paragon dla osób fizycznych oraz faktura VAT dla firm).
 10. Zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy lub wybrać jedną z form dostawy: przesyłka kurierska Pocztex, DHL.
 11. Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze przesyłki, blikiem lub szybkim przelewem na konto lub gotówką, kartą przy odbiorze towaru w siedzibie firmy.
 12. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.
 13. Koszty wysyłki:
  – 17,00 zł przy przesyłce firmą kurierską Pocztex,
  – 19,00 zł przy przesyłce firmą kurierską DHL,
  – 19,00 zł przy przesyłce pobraniowej firmą kurierską Pocztex. 
  – 25,00 zł przy przesyłce pobraniowej firmą kurierską DHL.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient ma prawo – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedającego o swojej decyzji i przesłania oświadczenia korespondencyjnie na adres RWS CETUS, ul. Jaracza 25A, 76-200 Słupsk lub pocztą elektroniczną na adres sklep@rwscetus.pl.
 3. W związku z odstąpieniem od umowy na adres firmy: RWS CETUS , ul. Jaracza 25A, 76-200 Słupsk na własny koszt należy odesłać zakupiony produkt w oryginalnym opakowaniu wraz z oświadczeniem i dołączonym oryginałem bądź kopią dowodu zakupu (faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony.
 4. Sprzedający zwróci Klientowi wszystkie otrzymane przez niego płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 5. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy towarów w przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego.


GWARANCJA  – WARUNKI REKLAMACJI

 1.  Firma RWS CETUS oświadcza, że wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym sklep.rwscetus.com  są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego Gwarantem).
 2. Na wszystkie produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w naszym sklepie przyznawana jest 24 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.
 3. Kupujący może składać reklamację dotyczącą zawartej Umowy pod adresem sklep@rwscetus.pl lub w formie pisemnej na adres RWS CETUS ul. Jaracza 25A 76-200 Słupsk.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru, a odpowiedź na reklamację zostanie wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 5. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać w pierwszej kolejności – nieodpłatnej naprawy. Jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy lub sprzedawca dokona zwrotu gotówki na wskazane konto.
 6. Przesyłki z wymienionymi produktami odsyłane są przesyłką kurierską.
 7.  Odzież wysyłana do reklamacji musi być uprzednio wyprana. 

WZÓR Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

……………………………………………….                                                                  ……………………………………

    Imię i nazwisko konsumenta                                                                         Miejscowość, data

………………………………………………

         Adres zamieszkania

RWS CETUS Rafał Safader 

ul. Jaracza 25A, 76-200 Słupsk

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej dnia ……………………………………………………………….. w 

……………………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty   ………………..zł (słownie: …………………………………………………………………….)

przekazem pocztowym na adres   ………………………………………………………………………………………..

lub na konto nr   ……………………………………………………………………………………………………………….

Zwracam   …………………………………………………………………………….. w stanie niezmienionym.

Copyright © 2024 by RWS Cetus All rights reserved.